Terapien

Udgangspunktet for terapien er, at vi som mennesker er kompetente, har adgang til vores ressourcer og er i stand til at håndtere og regulere os selv, - kropsligt og dermed følelsesmæssigt. Og igennem dette også intellektuelt.

Vi er altså i stand til at mærke os selv og tænke os om, samtidigt.

Imidlertid kan der opstå situationer hvor vi så at sige ryger uden for kompasset og ikke længere er i stand til at navigere i vores liv. Det kan give følelser som er ude af kontrol, bringe os ind i tilstande af angst og depression hvor skyld og skamfuldhed florerer. Ordløse tilstande forbundet med meningsløshed og håbløshed kan melde sig. 

Når vi oplever disse følelser og tilstande er der brug for at kaste anker, så vi igen kan få fodfæste og orientere os. En terapeutisk proces kan være sådan et anker. Her er det muligt, gennem en klar ramme med en tryg og nærværende kontakt, at få arbejdet med det der presser sig på.

.Billedresultat for kompas

Et andet udgangspunkt for terapien er, at al udvikling sker i relationer.

Jeg arbejder i en relationsorienteret ramme med et neuroaffektivt fokus. Det betyder, at forandring og udvikling ses i et relationelt perspektiv samt ud fra forståelsen af, hvordan traumer, eller i det hele taget vores opvækst, sætter sig spor i krop og nervesystem. 

Det terapeutiske forløb tilrettelægges ud fra dine temaer og behov. Vi samtaler, forsøger at finde ressourcer og adresserer kroppen i det omfang det giver mening og du ønsker det.

 

 

Du bestemmer destinationen, jeg er din guide på rejsen.