Søren Brylle - Psykoterapeut

Jeg har praktiseret som psykoterapeut siden 2007 og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg har en grunduddannelse som lærer og har i hele min karriere arbejdet inden for det terapeutiske felt, bla. i børnepsykiatrien og som leder for en behandlingsinstitution for tilknytningsforstyrrede børn og unge.

Jeg er uddannet på det hedengangne institut: Institut for Eksitenstialistisk Humanistisk Psykoterapi. 6 år i alt, inkluderet trænings og fordybelsesgruppe.

Gennem de senere år har jeg været optaget af den neuroaffektive udviklingspsykologi og har taget en efteruddannelse på 3 år som bilogisk traumeterapeut på Skolen for Psykosomatik. Jeg er i en kontinuerlig fordybelsesgrupppe på skolen.

Gennem 30 år har jeg beskæftiget mig med den kinesiske kamp og bevægelseskunst, Tai Chi Chuan. Elementer heraf, principperne omkring grounding f.eks., indgår i min praksis af psykoterapi. Ligeledes tilbyder jeg undervisning i klassisk Tai Chi.

Jeg er lærer på en ministeriel evalueret psykoterapeutisk uddannelse, PUC (Psykoterapeutisk Uddannelses Center)

Jeg er født 13. marts 1954