Individuel terapi

Det er ikke altid, at vores nære relationer kan og skal rumme de problemer vi sidder i.

At få stillet et rum til disposition som helt og holdent er dit, rammesat af et neutralt og professionelt menneske, opleves af mange som frigørende og en stor lettelse.

I det individuelle terapiforløb er det dig som er i centrum. Du kan sige, tænke og mærke det der er, uden der er nogen ”regning.”

Udgangspunktet er altid dine temaer og behov. Er det uklart for dig, hvad dine ønsker og behov er, er det det vi indledningsvis afklarer.

Du kan regne med, at jeg skaber en tryg ramme for dig hvor du kan arbejde med de udfordringer som presser sig på.

 

Du laver arbejdet men vi går vejen sammen.